Latihan Dalam Perkhidmatan Kali Ke 4 2009

Kursus ini berjalan dengan lancar dan penuh keceriaan. Aktiviti ini dikendalikan oleh En Rosli Bin Hashim dari PKG Bukit Mertajam. Antara pengisian program ini ialah:

1) Eduwebtv
2) Window Movie Maker

Semua warga guru SKPP gembira dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Rosli kerana telah berjaya menambahkan kegembiraan dan keceriaan kami.

Diharap banyak lagi program-program seperti ini dapat dijalankan di masa-masa akan datang.
Program ini mampu meningkatkan tahap profesionalisme guru selaras dengan hasrat kerajaan seperti yang termaktub dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Kebangsaan 2010